Salg av foreldres bolig: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 09. Mar, 2022

  Har du arvet bolig? Det er mye å ta hensyn til ved salg av foreldres bolig. Her går vi gjennom de viktigste punktene og potensielle fallgruver, slik at salgsprosessen går så smertefritt som mulig fra start til slutt.

  Begynn med skattereglene

  Det er viktig å forstå og sette seg inn i skattereglene for å unngå ubehagelige overraskelser. Det er her de vanligste fallgruvene oppstår, enten ved at du betaler for lite eller for mye skatt. Arveavgiften ble avviklet i 2014, men regjeringen valgte samtidig å stramme inn skattereglene.

  All gevinst ved salg av foreldres bolig skal skattlegges, men med noen få viktige unntak. Gevinsten beregnes på denne måten: Du arver inngangsverdien av boligen, det vil si verdien av boligen når foreldrene dine kjøpte den. Utgangsverdien er den summen du får når du selger boligen. Dersom regnestykket gir gevinst, må du skatte for den gevinsten.

  Du må også være klar over at du har krav på skattefradrag fra salgskostnader. Jo større salgskostnader, desto mer kan du trekke av fra verdien. Du betaler dermed mindre skatt. Du kan oppgi salgskostnadene på selvangivelse, selv om du selger skattefritt.

  Kontinuitetsprinsippet

  Det finnes som nevnt noen unntak til denne regelen. Dersom du arver en bolig som foreldrene dine kunne ha solgt helt skattefritt, skal heller ikke du betale skatt av gevinsten. Dette kalles for kontinuitetsprinsippet.

  Du slipper vanligvis å betale skatt ved boligsalg hvis boligen ble kjøpt minimum ett år før den legges ut for salg igjen eller arvet. Eieren må i tillegg ha bodd i boligen i 12 utav de siste 24 månedene. Du må imidlertid betale en dokumentavgift på 2,5 % om boligen overføres til deg som gave mens arvelater lever.

  Du trenger ikke å betale dokumentavgiften om du mottar boligen i arv. Hvis dere er flere som arver boligen, så er du kun fritatt din del av dokumentavgiften. Du må derfor betale dokumentavgift for de andre arvtakerne.

  Få en verdivurdering av boligen

  Det neste du bør gjøre er å skaffe deg en verdivurdering av boligen. Det er en rekke faktorer som har innvirkning på verdien som solforhold, støynivå, boligens alder og lignende. Om boligen har gode løsninger for oppvarming og energiproduksjon, som bergvarme eller solcellpaneler, vil det også påvirke verdien. Se gjerne på hva lignende boliger har blitt solgt for i ditt område den siste tiden for å få et bedre estimat.

  Mange eiendomsmeglere tilbyr gratis vurdering, og dette er en fin anledning til å skaffe deg pristilbud. Vi anbefaler å hente inn et tilbud fra flere ulike meglere, slik at du kan vurdere hvem som passer best for deg.

  Du bør ikke kun vurdere prisen til megleren når du skal velge. Det er ikke sikkert at den billigste megleren er den som får best pris for huset, og noen ganger kan det lønne seg å velge en megler som koster mer for å få best resultat. Du bør derfor vurdere meglerens erfaring, kunnskap og tidligere resultater. Du kan alternativt vurdere å selge boligen alene om du har tilstrekkelig med kunnskap.

  Oppussing og styling av bolig

  Det er ikke alltid det lønner seg å pusse opp, selv om det er noen enkle grep de fleste kan ta for å få et godt resultat. Det er viktig å huske på at mange som er på jakt etter bolig ønsker å kunne pusse opp etter egne ønsker.

  Det kan derimot lønne seg å ta et tak på badet om det er svært gammelt. Det kan også være gunstig å fikse store feil og mangler som mugg og råte, ettersom mange gruer seg med å kjøpe bolig med slike problemer.  Du bør uansett sette deg opp et nøyaktig regnestykke for å se om oppussingsutgiftene vil svare seg mot estimert verdivurdering.

  Du kan godt spørre megleren med hjelp til dette. En god megler vil kunne rettlede deg og gi deg fornuftige tips til hvilke grep du bør ta før salg. Små grep som å feste dørhåndtak, fikse dryppende kraner og små hakk i veggen lønner seg stort sett alltid.

  Budrunde og kontrakt

  Det er viktig å være klar over at et godtatt bud regnes som en bindende avtale. Du må derfor være helt sikker når du velger å takke ja. Du kan ikke trekke deg om det dukker opp noen senere med et enda bedre tilbud til deg.

  Deretter møtes dere for å signere kontrakt og tinglyse eierskifte. Du må være klar over at du er ansvarlig for eventuelle feil og mangler i opptil fem år etter salget, selv om du ikke var klar over dem når du solgte boligen. Forbrukerrådet opplyser om at opptil 70 % av solgte boliger har feil og mangler som oppdages innen denne fristen har utløpt.

  Vi anbefaler derfor å inngå en eierskifteforsikring for å unngå ubehagelige og overraskende utgifter. Det er i så fall forsikringsselskapet som gjør opp for eventuelle feil og mangler, og du kan potensielt spare deg for atskillig med penger. Så lenge du tar hensyn til alle disse punktene her, er du godt rustet til å gjennomføre et vellykket salg av foreldres bolig.