Klimaanlegg

KAN SKAPE FORVIRRING: Virkningsgrad forteller noe om hvor mye tilført energi varmepumpen klarer å utnytte, men egentlig lite om varmepumpens ytelse eller hvor mye penger du kan spare.

Virkningsgrad på varmepumper: Vi ser på hva det betyr

Sist oppdatert: 22. november 2023

Du vil kjøpe varmepumpe og er godt i gang med å sammenligne modeller – men hva betyr egentlig virkningsgrad? Hvordan finner du ut hvor godt varmepumpa yter og hvor mye strøm du kan spare? Her får du alle svarene.

Kortversjonen

 • Virkningsgraden til varmepumper refererer til hvor mye tilført energi de klarer å utnytte.
 • Virkningsgraden er mindre relevant for forbrukerne og mer interessant for produsentene.
 • Effektfaktor (COP) og årsvarmefaktor (SCOP) er viktige målinger for å vurdere varmepumpens ytelse og potensielle strømsparing.
 • Lavest garantert driftstemperatur er viktig å vurdere for å sikre at varmepumpen fungerer effektivt i kalde områder.

Hva er virkningsgrad og hva har det å si for varmepumpen?

De fleste som kjøper varmepumpe er interessert i hvor godt den yter og hvor mye penger de kan spare. Det er logisk å tenke at virkningsgrad er relevant for dette. Virkningsgrad er likevel mest spennende for dem som produserer varmepumpene og har lite å si for deg som forbruker. Det er fordi virkningsgrad refererer til hvor mye tilført energi varmepumpen klarer å utnytte. 

Virkningsgraden til varmepumper pleier å være på ca. 30-50 %. Til sammenligning, pleier virkningsgraden til en forbrenningsmotor å være på ca. 24 %. Virkningsgraden måles fra 0 til 100 % eller fra 0 til 1. Dersom du lurer på hva disse tallene har å si for hvor mye penger du kan spare, anbefaler vi at du heller ser på helt andre tall: effektfaktor, årsvarmefaktor og lavest garanterte driftstemperatur.

Det er viktig å påpeke at vi refererer til luft-til-luft varmepumper her i denne artikkelen. Dette er den mest populære og billigste typen varmepumpe. Det finnes imidlertid andre typer varmepumper for deg som har vannbåren varme i boligen din, for eksempel ventilasjonsvarmepumper, luft-til-vann varmepumper og væske-til-vann varmepumper.

Sistnevnte har spesielt høy effekt og kan spare deg nesten det dobbelte av hva en luft-til-luft varmepumpe kan – men bare hvis du bruker mer enn 30 000 kWh per år og har et vannbårent system montert i boligen. Dersom du ønsker den mest effektive varmepumpen for å drifte det vannbårne systemet ditt, vil du ikke dra fordel av en luft-til-luft varmepumpe. Du bør heller vurdere en luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumpe.

Videre i artikkelen kommer vi utelukkende til å fokusere på virkningsgraden til luft-til-luft varmepumper.

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Virkningsgrad og effektfaktor er ikke det samme

Det er vanlig å blande begrepene virkningsgraden til varmepumpen og effektfaktor (COP) – men de betyr ikke det samme. COP sier noe om hvor høy varmeeffekt varmepumpen har i forhold til hvor mye elektrisitet den tilføres. For å si det på en litt annen måte, den refererer til hvor mye varme varmepumpen gir i forhold til hvert watt den bruker. Ifølge Forbrukerrådet, vil en varmepumpe med COP på 3,0 kunne produsere tre ganger mer varme enn det en elektrisk panelovn gjør – så sant energiforbruket er det samme.

Du må også vurdere årsvarmefaktor (SCOP)

Hvor COP er en øyeblikksverdi, refererer årsvarmefaktor (SCOP) til hvor mye du potensielt kan spare i løpet av 12 måneder. SCOP blir derfor veldig viktig å vurdere når du skal kjøpe varmepumpe. Høy SCOP betyr at du potensielt kan spare mer penger på strømregningen, ettersom du forbruker mindre energi.

Tallet er imidlertid teoretisk og oppgis for temperert sone – ikke kald sone. Du vil trolig ikke få full utbytte av SCOPen som varmepumpen lover.  Andre faktorer vil alltid spille inn på hvor mye du reelt sparer, f.eks. størrelsen på boligen, gjennomsnittstemperaturen der du bor og hvor godt boligen er isolert.

Forskjellen mellom varmepumpene begynner virkelig å gjøre seg gjeldende når temperaturen utendørs synker. Temperert sone ligger som regel på 10 minusgrader. La oss si at du bor i et kaldt område med gjennomsnittstemperatur på 22 minusgrader om vinteren. Varmepumper med lavest effektivitet vil ikke kunne gi noe varme i det hele tatt, mens de kraftigste varmepumpene vil kunne levere ca. 4500 watt.

Nordisk klima har innvirkning på ytelse

Varmepumper har som regel en virkningsgrad på over 5 eller 50 % når det er mildt ute. Virkningsgraden synker derimot til 2 eller ca. 20 % ved 20 minusgrader. Likevel har virkningsgraden på varmepumpen lite å si for deg som forbruker, sammenlignet med andre tekniske spesifikasjoner. I tillegg til COP og SCOP, bør du som bor i kalde områder også se på lavest garantert driftstemperatur.

Jo kaldere temperatur der du bor, desto mer har du bruk for en god varmepumpe – likevel fungerer varmepumpen dårligere jo kaldere det blir. Vi har allerede påpekt at varmepumper med lavest ytelse ikke vil ha særlig effekt for deg som bor i et område med svært kalde temperaturer om vinteren. Det er derfor viktig å se på lavest garantert driftstemperatur for å vurdere hvor effektiv varmepumpen reelt er for deg.

Selv om varmepumpen har veldig høy SCOP, hjelper det lite når SCOP gjelder for temperert sone og du bor i kald sone. Enkelte produsenter tilbyr høytytende varmepumper som er spesielt utviklet for deg som bor på svært kalde steder i Norge. Panasonic og Mitsubishi er et par eksempler på merker med modeller som skal kunne tåle 30 minusgrader eller mer. De fleste andre varmepumpemerker garanterer en driftstemperatur på 15 minusgrader.

Du må ta stilling til gjennomsnittstemperaturen der du bor om vinteren. Vestlandet har ofte milde vintre, og lavest mulig driftstemperatur er kanskje ikke så viktig for deg. Bor du f.eks. i Nord-Norge, blir behovet for lav driftstemperatur mer aktuelt. Mange velger å bruke ekstra oppvarmingskilder på de kaldeste dagene fremfor å kjøpe varmepumpe med lavest mulig driftstemperatur, for eksempel fyre i peisen eller bruke elektrisk panelovn.

Hva har virkningsgrad å si for hvor mye penger jeg kan spare?

Virkningsgraden sier deg lite om hvor mye du kan spare. Du bør heller sjekke SCOP og driftstemperatur. Deretter må du sjekke eget strømforbruk for å kunne regne ut hvor mye du kan spare. Generelt sett, bruker en enebolig på 200 kvadratmeter ca. 25 000 kWh per år. En standard varmepumpe vil i så fall kunne kutte ca. 4500 kWh. Dersom strømprisen ligger på 1 kr per kWh, betyr det at du kan spare ca. 4500 kr i året ved å bytte til varmepumpe fra elektrisk oppvarming.

Jo mer strøm du bruker, desto mer penger kan du spare ved å kjøpe varmepumpe med høy ytelse. Regnestykket vårt tar imidlertid utgangspunkt i en standard varmepumpe – du kan potensielt spare enda mer ved å velge en høytytende modell. Det kan være smart å ha klart en oversikt over strømforbruket ditt til montøren kommer på besøk. Montøren kan nemlig hjelpe deg med å velge en varmepumpe med passende ytelse i henhold til ditt forbruk.

Hvordan velger jeg rett ytelse i forhold til boligen min?

Det er slett ikke sikkert at du trenger høy varmeeffekt og kraftig ytelse. Dersom du bor i en tett bolig som slipper ut veldig lite varme, vil du heller ikke ha behov for å produsere mye varme. Jo kraftigere varmepumpen er, desto mer energi bruker den og høyere blir strømregningen. Du kan altså “tape” penger, dersom du kjøper en varmepumpe med altfor høy ytelse i forhold til boligen.

Bor du i en større bolig som ikke er helt tett, kan du derimot dra fordel av kraftige varmepumpemodeller. Du må med andre ord ha en riktig dimensjonert varmepumpe for å spare penger på strømregningen. Ta alltid utgangspunkt i varmebehovet ditt når du skal sammenligne de tekniske spesifikasjonene til ulike varmepumpemodeller. Det er ikke nødvendigvis sikkert at den varmepumpen med høyest ytelse er den beste for deg.

En kraftig varmepumpe på 3,5-4,5 kW eller en veldig kraftig modell på 4,5-6,0 kW passer for deg som:

 • Bor i en stor bolig
 • Bor i en dårlig isolert bolig
 • Bor i et kaldt område
 • Ikke ønsker ekstra varmekilder foruten varmepumpen

En standard varmepumpe på 2,0-3,5 kW passer for deg som:

 • Bor i en liten bolig
 • Bor i en veldig godt isolert bolig
 • Bor i et område med milde vintre
 • Ønsker å fyre i peisen eller bruke panelovn som ekstra oppvarmingskilde ved behov

Vi hjelper deg med å finne rett leverandør

Få tilbud fra flere ulike leverandører. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Sammenlign både ytelse og pris for å velge rett varmepumpe

Det er viktig å ha et helhetlig bilde når du skal velge rett varmepumpe med riktig ytelse. Du må selv vurdere hva som er viktigst for deg – vil du ha mest for pengene med tanke på årsvarmefaktor, lavest mulig driftstemperatur og best virkningsgrad på varmepumpen? Er det viktigere for deg å kjøpe en standard varmepumpe for minst mulig penger? Eller er du villig til å finne et kompromiss mellom pris og ytelse?

Uansett hva du kommer frem til, bør du sammenligne merker og modeller nøye for å få velge riktig varmepumpe. Varmepumper varer i opptil 15 år, og det er viktig å velge en modell som du er fornøyd med gjennom hele levetiden. Varmepumpeleverandører vil kunne hjelpe deg med å velge, dersom du er i tvil. Vi anbefaler derfor å invitere tre ulike montører hjem på befaring, slik at du får et godt sammenligningsgrunnlag. Dermed ligger alt tilrette for at du kjøper en varmepumpe med riktig ytelse til rett pris.

Få svar på vanlige spørsmål om virkningsgrad på varmepumper

Meldingsboble
Hva menes med virkningsgraden til en varmepumpe?

Virkningsgraden til en varmepumpe, ofte referert til som COP (Coefficient of Performance), er et mål på hvor effektivt varmepumpen konverterer elektrisk energi til varmeenergi. En høyere COP-verdi indikerer en mer effektiv varmepumpe.

Meldingsboble
Hvordan påvirker utetemperaturen virkningsgraden til en varmepumpe?

Utetemperaturen har stor innvirkning på virkningsgraden til en varmepumpe. Når utetemperaturen faller, må varmepumpen jobbe hardere for å hente varme, noe som kan redusere virkningsgraden.

Meldingsboble
Hva er forskjellen i virkningsgrad mellom ulike typer varmepumper?

Virkningsgraden kan variere betydelig mellom ulike typer varmepumper. For eksempel har luft-til-luft varmepumper generelt en lavere virkningsgrad enn luft-til-vann eller væske-til-vann varmepumper.

Meldingsboble
Hvorfor er det viktig å vurdere virkningsgraden når man kjøper en varmepumpe?

Virkningsgraden er en viktig faktor å vurdere når man kjøper en varmepumpe fordi den direkte påvirker varmepumpens ytelse og driftskostnader. En varmepumpe med høy virkningsgrad vil kunne gi mer varme for hver krone brukt på elektrisitet, noe som kan bidra til å redusere oppvarmingskostnadene over tid.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2024 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454