Hvordan bytte eiendomsmegler: Alt du trenger å vite

Sist oppdatert: 02. Nov, 2022

  Noen ganger ønsker man å bytte eiendomsmegler. Kanskje uteblir resultatene du håpet på, eller du er misfornøyd med oppfølgingen som du får? Det er imidlertid noen svært viktige punkter du må være klar over for å unngå å bli dobbeltfakturert. Her finner du alt du trenger å vite om hvordan bytte eiendomsmegler.

  Grunner til å bytte megler

  Det finnes mange suksesshistorier der ute hvor usalgbare boliger ble solgt til gode priser etter å ha byttet megler. En ny megler kan komme inn med nye taktikker, et ferskt blikk og andre strategier. Enkelte ganger har den gamle megleren ikke den rette kunnskapen om akkurat din bolig, mens andre ganger er det oppfølgingen som uteblir.

  En ny megler ser kanskje spennende innfallsvinkler som den forrige megleren ikke gjorde. Det er nemlig viktig å velge riktig målgruppe for boligen din, og man trenger relevant kunnskap og erfaring for å kjenne markedet godt nok. Andre ganger er det kanskje bare noen nye bilder til boligannonsen som gjør susen.

  Vi anbefaler uansett å ta opp problemet med den nåværende megleren før du tar steget med å bytte eiendomsmegler. Kanskje kan dere komme frem til en enighet, eller så kan kanskje den gamle megleren sette dere i kontakt med en megler som er bedre rustet for dine behov. Du bør uansett være ærlig for kunne gjennomføre oppsigelsen på en god måte.

  Grunner til at boligen ikke blir solgt

  Det er mange grunner til at boligen ikke blir solgt, og det er langt fra alltid at det er megleren sin feil. Det finnes ikke noe klart svar på hvorfor enkelte boliger er vanskelige å selge, og årsaken må vurderes fra sak til sak. Noen ganger er det ganske enkelt prisen som er feil.

  Et tydelig tegn på at verdivurderingen er feil er at det ikke kommer noen på visning eller at du ikke mottar bud. Dersom du oppdaterer prisantydningen på Finn.no, vil boligen komme øverst i søket igjen og du vil få nye øyner på boligen. Du må ikke falle for fristelsen for å sette prisen for lavt heller. Du må være villig til å godta eventuelle bud, ellers regnes prisantydningen for å være lokkepris. Lokkepris er forbudt her i Norge.

  Det kan også lønne seg å ta boligannonsen vekk fra internett en stund, og deretter legge den ut på nytt med nye bilder og styling. Bruk gjerne litt tid på å style boligen før du tar nye bilder, eller vurder å hyre inn en boligstylist til å hjelpe deg med å få boligen til å se så attraktiv ut som mulig.

  Det kan også være vanskelig å få solgt en bolig fordi boligmarkedet generelt sett er treigt på det tidspunktet du ønsker å selge, og uteblivende salg har derfor ikke noe med megleren å gjøre. Du kan eventuelt velge å avvente en periode før du legger boligen ut på nytt.

  Typiske gunstige perioder er begynnelsen på året, samt i mai og september. Dette er standardtall som kan variere fra år til år, alt etter hva som skjer på markedet akkurat den perioden på det tidspunktet. Det kan allikevel være greit å ha dette i tankene.

  Hvordan unngå dobbel meglerprovisjon

  Du skal etter regelverket betale den opprinnelige megleren om boligen blir solgt til noen som megleren hadde kontakt med, selv om du har avbrutt oppdraget. Dette gjelder i opptil tre måneder etter at kontrakten har utløpt.

  Det kan derfor fort bli kostbart å bytte megler, ettersom du risikerer å betale dobbel provisjon på boligsalget i enkelte tilfeller. Både den nye og den gamle megleren kan ha krav på provisjon. Det spiller ingen rolle om den opprinnelige megleren ikke hadde noe å gjøre med selve salget. Det holder at megleren formidlet opplysninger om boligen mens kontrakten deres var aktiv.

  Det er viktig å lese kontrakten nøye, og du bør vente i tre måneder før du velger deg en ny megler for å være sikker på å unngå dobbelprovisjon. Den nye megleren vil gi deg gode juridiske råd og tips før dere setter i gang, og vi anbefaler derfor at du er åpen om meglerbytte fra første stund for å unngå vanskelige konflikter med tidligere megler etter at boligen er solgt.

  Hvordan velge riktig megler

  Det beste er å være i forkant av problemene, og heller bruke god tid på å velge en megler som du har tillit til. Innhent tilbud fra flere meglere, dra på befaring med dem og spør dem relevante spørsmål. Den riktige megleren bør ha god kjennskap til boligområdet og tidligere erfaring med lignende boligsalg.

  Du bør be om pristilbud, verdivurdering og en oversikt over avgifter og gebyrer som faller utenom provisjonen eller timelønnen til megleren. Personlighet er også viktig. En god megler er en god menneskekjenner, og en mulig kjøper bør kunne stole på det megleren formidler om boligen.

  Du kan også forsøke å selge boligen selv, uten å engasjere en eiendomsmegler i det hele tatt. Du har imidlertid et stort ansvar på deg som boligselger, og du må sette deg grundig inn i regelverket før du setter i gang. Du har fortsatt det ansvaret når du engasjerer en eiendomsmegler, men du får hjelp og støtte underveis.

  Prisavslag ved dårlig utført jobb

  Det er mulig å klage til Reklamasjonsnemda for eiendomsmeglingstjenester, dersom du mener at megleren har utført en dårlig jobb. Du må imidlertid kunne dokumentere dette for å kunne ha krav på prisavslag. Vi anbefaler derfor å sende epost og skriftlige beskjeder fremfor å ringe.

  Du kan godt be om å få skrevet forbeholdning inn i kontrakten du setter opp med megleren, for eksempel prisavslag eller salg innen en viss tid. Det er ikke sikkert at megleren går med på dette, men enkelte eiendomsmeglere er villige til å gi deg svært gode avtalevilkår.

  Hvis du er urolig for at megleren ikke skal klare å selge boligen din, kan du vurdere å bruke en eiendomsmegler med garanti. Det vil si at du slipper å betale om boligen ikke blir solgt eller du ikke får en god nok pris for den. Detaljene vil variere fra megler til megler, og det er ikke alle som har denne garantien.