Hva koster det å selge bolig?

Sist oppdatert: 14. Jun, 2021

  I denne artikkelen belyses kostnadene forbundet med et boligsalg, enten du velger å sette bort alt til et eiendomsmeglerforetak eller gjøre en del selv.

  Selv om det blir vanligere å gjøre en del selv, er det fortsatt slik at de aller fleste som selger bolig i dag gjør dette igjennom et meglerhus.

  Hva den endelige sluttsummen blir er vanskelig å forutsi. Det er mange variabler som påvirker prisen. Likevel kan man som en tommelfingerregel regne med minimum 100 000 for et boligsalg i dagens marked.

  Salg via eiendomsmegler

  Prisestimat: 47 500 – 117 500 + 1 – 3% av salgssummen i provisjon.

  Som hovedregel bør man alltid innhente tilbud fra flere meglerforetak. Det er også anbefalt å få et skriftlig tilbud hvor kostnadene er beskrevet i detalj, da noen eiendomsmeglere baker sine tjenester sammen under pakker kalt for eksempel “administrasjonsoppgaver.”

  Under følger en liste over ting som har betydning på hva det koster å selge din bolig ved bruk av en eiendomsmegler.

  Minimumsprovisjon og startpris:

  Minimumsprovisjon:

  Prisestimat: 40 000 – 55 000

  Med minimumsprovisjon menes kostnaden meglerforetaket minimum skal ha betalt for å ta på seg oppdraget. Dette ligger i dagens marked som oftest et sted mellom 40 000 – 55 000.

  Startpris / Tilretteleggingskostnad / Oppstartsgebyr:

  Anslått prisestimat: 10 000 – 15 000

  Dette er en kostnad foretakene tar for å starte på jobben. I dagens marked ligger denne som oftest et sted mellom 10 000 – 15 000.

  Det er noen kjeder som ikke operer med startpris.

  Prismodell – timepris eller provisjon av kjøpesummen:

  Prisestimat: 2,5% av kjøpesummen, ink. fellesgjeld

  Når man har vurdert minimumsprovisjonen, og startpris (også kalt “tilretteleggingskostnad” og “oppstartsgebyr”) er det særlig en ting som vil gjenspeile sluttprisen. Det er hvilken prismodell du velger. Alle eiendomsmeglerforetak har minimum to prismodeller.

  Et lovpålagt tilbud om timepris:

  I dagens marked som oftest et sted mellom 1 500 – 2 500 / per time.

  En provisjon av salgssummen:

  I dagens marked som oftest et sted mellom 1 – 3% av kjøpesummen, ink. fellesgjeld.

  De alle fleste velger å benytte seg av provisjonsmodellen da den som oftest er lettere å forutse, i tillegg til at eiendomsmegleren da får et større insentiv til å presse prisen opp.

  Takstrapport:

  Prisestimat: 4 500 – 6 000

  Det å utarbeide en takstrapport av ekstern takstmann er noe man ikke kommer utenom når man selger bolig. Denne kostnaden ligger som oftest på 4 500 – 6 000. Prisen varierer i forhold til størrelse på bolig, og hvor omfattende rapport som skal skrives.

  Foto og/eller 3D tegninger:

  Prisestimat: 2 500 – 5 000

  Så og si alle boligannonser har bilder av boligen som er til salgs. Denne kostnaden kommer man som regel ikke utenom, og en ekstern fotograf koster omlag 2 500 – 5 000. Prisen varierer etter størrelse på boligen, og om du ønsker 3D tegninger i tillegg.

  Markedsføring:

  Prisestimat: 12 000 – 17 500

  Dette er en av de kostnadene som varierer stort etter hvilke tjenester og produkter du velger å benytte deg av. Det er vanlig at meglerforetakene har egne markedsføringspakker. 

  De mest grunnleggende pakkene inkluderer ofte tjenester som;

  • Boligannonse på Finn.no.
  • Boligannonse på meglerforetakets hjemmesider.
  • Digitale salgsoppgaver.
  • Boligen synlig i meglerforetakets vindusutstillinger.
  • Til salgs-plakat.
  • Til salgs-kort som blir satt opp i nabolaget.

  I tillegg kommer ekstra kostnader knyttet til:

  • Avisannonser.
  • Ekstra synlighet på Finn.no (for eksempel ukens bolig).
  • Målrettet digital annonsering i nettaviser og på sosiale medier.

  Styling:

  Prisestimat: 5 000 – 40 000

  Dette er en tjeneste som kan legge mye på totalsummen. Om du for eksempel selger en bolig som ikke er innredet, vil megler ofte anbefale at du møblerer boligen så potensielle kjøpere enklere kan leve seg inn i hvordan det er å bo der. 

  Dette kan medføre store kostnader. Kostnadene er knyttet opp mot ekstern styling/møblering av boligen og leie av inventar, ofte over hele salgsperioden (fra bilder og salgsoppgave blir produsert, til siste visning er holdt).

  Trykte Salgsoppgaver:

  Prisestimat: 2500 – 3500

  I kombinasjon med visninger er det anbefalt å trykke opp salgsoppgaver. Dette tar meglerforetakene omlag 2 500 – 3 500 for, alt ettersom antall trykte oppgaver.

  Visning:

  Prisestimat: 2 500 – 3 000

  Det å holde visninger er en naturlig del av det å selge bolig. Med mindre du ønsker å gjøre dette selv koster det omlag 2 500 – 3 000 per visning.

  Informasjonsinnhenting og tinglysning:

  Prisestimat: 2 400 – 19 500

  Det er en del informasjon som er lovpålagt å informere om når du selger din bolig. Jobben med å hente inn all offentlig informasjon, samt informasjon fra Statens Kartverk og en eventuell forretningsfører koster alt fra 2 400 til 19 500 alt ettersom hvordan type bolig du selger.

  Informasjonsinnhenting / tinglysing:

  • Grunnbok.

  1000 – 1500

  • Tinglysning av sikring.

  400 – 500

  • Innhenting av offentlige opplysninger (ink. energiattest, formuesverdi, reguleringsbestemmelser, tegninger, etc).

  1 000 – 5 000

  Ekstrakostnader hvis boligen er et sameie eller borettslag:

  Informasjon fra forretningsfører (sameie og borettslag).

  2 000 – 5 000

  • Forhåndsavklaring av forkjøpsrett (borettslag).

  4 500 – 7 500

  Boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring):

  Prisestimat: 6000 – 8 000 + 0,2 – 0,5% av salgssummen.

  Alle meglerforetak anbefaler sine kunder å tegne boligselgerforsikring. Det er en forsikring som beskytter selger mot eventuelle fremtidige krav fra kjøper.

  En boligselgerforsikring vil helt eller delvis dekke selger sitt ansvar i henhold til avhendingsloven. Forsikringsselskapet tar klagebehandlingen for selger, og utbetaler eventuell erstatning til kjøper.

  Meglerforetaket har ofte egne avtaler med et forsikringsselskap og de koster selger omlag 

  6 000 – 8 000 + 0,2 + 0,5% av salgssummen.

  Selge bolig selv:

  Prisestimat: 14 000 – 40 000 + eventuelle tilleggsprodukter som boligkjøperforsikring.

  Det har de siste årene blitt vanligere å selge selv, og da særlig boliger som er lettsolgte.

  Når man snakker om å “selge selv” så er det i de fleste tilfellene snakk om å bruke tjenester som Propr som kombinerer det at man som selger setter opp enkle ting som Finnannonse, men megleren (Propr) fortsatt tar seg av mer komplekse ting som bud- og oppgjørsprosesser.

  Om man skal benytte seg av tjeneste som Propr koster det omlag 14 000 – 40 000 avhengig av hva du ønsker å sette bort.

  Dokumentavgift til staten.

  Prisestimat: 2,5% av markedsverdien på bolig ved tinglysningstidspunktet. 

  Når du kjøper bolig må man betale dokumentavgift. Det er altså ikke en kostnad man har ved boligsalg, men siden det er kostnad man ikke får igjen ved boligsalg fører vi den opp her. Dokumentavgiften ligger på 2,5% av markedsverdien på boligen ved tidspunktet for tinglysning.

  I praksis betyr det at den reelle kostnaden er 25 000 per million. Kjøpte du din bolig for 

  3 000 000 betalte du altså 75 000 i dokumentavgift.

  Det finnes noen tilfeller som er unntatt dokumentavgift, det er bl.a.:

  • Separasjon / Samlivsbrudd
  • Ektefelle
  • Arv