bilde

HETT BOLIGMARKED: Boligmarkedet har vært godt de siste årene. Normalt regner man det koster i overkant av 100 000 kr å selge boligen.

Hva koster det å selge bolig?

Sist oppdatert: 14. juli 2023

I denne artikkelen belyses kostnadene forbundet med et boligsalg, enten du velger å sette bort alt til et eiendomsmeglerforetak eller gjøre en del selv.

Selv om det blir vanligere å gjøre en del selv, er det fortsatt slik at de aller fleste som selger bolig i dag gjør dette igjennom et meglerhus.

Hva den endelige sluttsummen blir er vanskelig å forutsi. Det er mange variabler som påvirker prisen. Likevel kan man som en tommelfingerregel regne med minimum 100 000 kr for et boligsalg i dagens marked.

Kortversjonen

 • Normalt koster det minimum 100 000 kr å selge en bolig. Prisen avhenger av størrelsen på boligen men noe over 100 000 kr er vanlig.
 • Utgifter som påberegnes er meglerutgifter, takstrapport, foto, markedsføring og lignende. Ofte baker megleren alt inn i samme pris.
 • Det er billigere å selge boligen selv uten megler. Dette krever mye arbeid, og du risikere å selge boligen for mindre enn dersom du brukte megler, og dermed tape penger.

Salg via eiendomsmegler

Prisestimat: 47 500 – 117 500 kr + 1 – 3% av salgssummen i provisjon.

Som hovedregel bør man alltid innhente tilbud fra flere meglerforetak. Det er også anbefalt å få et skriftlig tilbud hvor kostnadene er beskrevet i detalj, da noen eiendomsmeglere baker sine tjenester sammen under pakker kalt for eksempel “administrasjonsoppgaver.”

Under følger en liste over ting som har betydning på hva det koster å selge din bolig ved bruk av en eiendomsmegler.

Minimumsprovisjon og startpris:

Minimumsprovisjon:

Prisestimat: 40 000 – 55 000 kr

Med minimumsprovisjon menes kostnaden meglerforetaket minimum skal ha betalt for å ta på seg oppdraget. Dette ligger i dagens marked som oftest et sted mellom 40 000 – 55 000 kr.

Startpris / Tilretteleggingskostnad / Oppstartsgebyr:

Anslått prisestimat: 10 000 – 15 000 kr

Dette er en kostnad foretakene tar for å starte på jobben. I dagens marked ligger denne som oftest et sted mellom 10 000 – 15 000 kr.

Det er noen kjeder som ikke operer med startpris.

Prismodell – timepris eller provisjon av kjøpesummen:

Prisestimat: 2,5% av kjøpesummen, ink. fellesgjeld

Når man har vurdert minimumsprovisjonen, og startpris (også kalt “tilretteleggingskostnad” og “oppstartsgebyr”) er det særlig en ting som vil gjenspeile sluttprisen. Det er hvilken prismodell du velger. Alle eiendomsmeglerforetak har minimum to prismodeller.

Et lovpålagt tilbud om timepris:

I dagens marked som oftest et sted mellom 1 500 – 2 500 kr / per time.

En provisjon av salgssummen:

I dagens marked som oftest et sted mellom 1 – 3% av kjøpesummen, ink. fellesgjeld.

De alle fleste velger å benytte seg av provisjonsmodellen da den som oftest er lettere å forutse, i tillegg til at eiendomsmegleren da får et større insentiv til å presse prisen opp.

Vi hjelper deg med å finne den riktige eiendomsmegleren

Få tilbud fra flere ulike eiendomsmeglere. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Takstrapport:

Prisestimat: 4 500 – 6 000 kr

Det å utarbeide en takstrapport av ekstern takstmann er noe man ikke kommer utenom når man selger bolig. Denne kostnaden ligger som oftest på 4 500 – 6 000. Prisen varierer i forhold til størrelse på bolig, og hvor omfattende rapport som skal skrives.

Foto og/eller 3D tegninger:

Prisestimat: 2 500 – 5 000 kr

Så og si alle boligannonser har bilder av boligen som er til salgs. Denne kostnaden kommer man som regel ikke utenom, og en ekstern fotograf koster om lag 2 500 – 5 000. Prisen varierer etter størrelse på boligen, og om du ønsker 3D tegninger i tillegg.

Markedsføring:

Prisestimat: 12 000 – 17 500

Dette er en av de kostnadene som varierer stort etter hvilke tjenester og produkter du velger å benytte deg av. Det er vanlig at meglerforetakene har egne markedsføringspakker. 

De mest grunnleggende pakkene inkluderer ofte tjenester som;

 • Boligannonse på Finn.no.
 • Boligannonse på meglerforetakets hjemmesider.
 • Digitale salgsoppgaver.
 • Boligen synlig i meglerforetakets vindusutstillinger.
 • Til salgs-plakat.
 • Til salgs-kort som blir satt opp i nabolaget.

I tillegg kommer eventuelle ekstra kostnader knyttet til:

 • Avisannonser.
 • Ekstra synlighet på Finn.no (for eksempel ukens bolig).
 • Målrettede annonser i nettaviser og sosiale medier

Styling:

Prisestimat: 5 000 – 40 000

Dette er en tjeneste som kan legge mye på totalsummen. Om du for eksempel selger en bolig som ikke er innredet, vil megler ofte anbefale at du møblerer boligen så potensielle kjøpere enklere kan leve seg inn i hvordan det er å bo der. 

Dette kan medføre store kostnader. Kostnadene er knyttet opp mot ekstern styling/møblering av boligen og leie av inventar, ofte over hele salgsperioden (fra bilder og salgsoppgave blir produsert, til siste visning er holdt).

God styling kan hjelpe med å presentere boligen på en attraktiv måte og fremheve dens positive sider.

Trykte Salgsoppgaver:

Prisestimat: 2500 – 3500 kr

I kombinasjon med visninger er det anbefalt å trykke opp salgsoppgaver. Dette tar meglerforetakene om lag 2 500 – 3 500 kr for, alt ettersom antall trykte oppgaver.

Visning:

Prisestimat: 2 500 – 3 000 kr

Det å holde visninger er en naturlig del av det å selge bolig. Med mindre du ønsker å gjøre dette selv koster det om lag 2 500 – 3 000 kr per visning.

Informasjonsinnhenting og tinglysning:

Prisestimat: 2 400 – 19 500 kr

Det er en del informasjon som er lovpålagt å informere om når du selger din bolig. Jobben med å hente inn all offentlig informasjon, samt informasjon fra Statens Kartverk og en eventuell forretningsfører koster alt fra 2 400 til 19 500 alt ettersom hvordan type bolig du selger.

Informasjonsinnhenting / tinglysing:

– Grunnbok: 1000 – 1500 kr

– Tinglysning av sikring: 400 – 500 kr

– Innhenting av offentlige opplysninger (ink. energiattest, formuesverdi, reguleringsbestemmelser, tegninger, etc): 1 000 – 5 000 kr

Ekstrakostnader hvis boligen er et sameie eller borettslag:

– Informasjon fra forretningsfører (sameie og borettslag): 2 000 – 5 000 kr

– Forhåndsavklaring av forkjøpsrett (borettslag): 4 500 – 7 500 kr

Boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring):

Prisestimat: 6000 – 8 000 kr + 0,2 – 0,5% av salgssummen.

Alle meglerforetak anbefaler sine kunder å tegne boligselgerforsikring. Det er en forsikring som beskytter selger mot eventuelle fremtidige krav fra kjøper.

En boligselgerforsikring vil helt eller delvis dekke selger sitt ansvar i henhold til avhendingsloven. Forsikringsselskapet tar klagebehandlingen for selger, og utbetaler eventuell erstatning til kjøper.

Meglerforetaket har ofte egne avtaler med et forsikringsselskap og de koster selger om lag 

6 000 – 8 000 kr + 0,2 + 0,5% av salgssummen.

Selge bolig selv:

Prisestimat: 14 000 – 40 000 kr + eventuelle tilleggsprodukter som boligkjøperforsikring.

Det har de siste årene blitt vanligere å selge selv, og da særlig boliger som er lettsolgte.

Når man snakker om å “selge selv” så er det i de fleste tilfellene snakk om å bruke tjenester som Propr som kombinerer det at man som selger setter opp enkle ting som Finnannonse, men megleren (Propr) fortsatt tar seg av mer komplekse ting som bud- og oppgjørsprosesser.

Om man skal benytte seg av tjeneste som Propr koster det om lag 14 000 – 40 000 avhengig av hva du ønsker å sette bort.

Vi hjelper deg med å finne den riktige eiendomsmegleren

Få tilbud fra flere ulike eiendomsmeglere. Tjenesten er både gratis og uforpliktende.

Dokumentavgift til staten.

Prisestimat: 2,5% av markedsverdien på bolig ved tinglysningstidspunktet. 

Når du kjøper bolig må man betale dokumentavgift. Det er altså ikke en kostnad man har ved boligsalg, men siden det er kostnad man ikke får igjen ved boligsalg fører vi den opp her. Dokumentavgiften ligger på 2,5% av markedsverdien på boligen ved tidspunktet for tinglysning.

I praksis betyr det at den reelle kostnaden er 25 000 kr per million. Kjøpte du din bolig for 

3 000 000 kr betalte du altså 75 000 kr i dokumentavgift.

Det finnes noen tilfeller som er unntatt dokumentavgift, det er bl.a.:

 • Separasjon / Samlivsbrudd
 • Ektefelle
 • Arv

Få svar på vanlige spørsmål om hva det koster å selge bolig?

Meldingsboble
Hva er de vanligste kostnadene forbundet med å selge en bolig?

De vanligste kostnadene forbundet med å selge en bolig inkluderer eiendomsmeglerens provisjon, markedsføringskostnader, takstmannens honorar, eierskifteforsikring, oppgjørstjenester og dokumentavgift ved salg av leiligheter i sameie.

Meldingsboble
Hvor mye koster det vanligvis å bruke en eiendomsmegler ved salg av bolig?

Eiendomsmeglerens provisjon varierer, men ligger ofte mellom 1 og 2,5% av salgssummen, avhengig av boligens verdi og meglerens tjenester. I tillegg kommer faste kostnader som markedsføringsutgifter og oppgjørstjenester.

Meldingsboble
Hvorfor kan det være lurt å sammenligne priser og tjenester fra ulike eiendomsmeglere?

Det kan være lurt å sammenligne priser og tjenester fra ulike eiendomsmeglere fordi provisjonen, faste kostnader og tilleggstjenester kan variere betydelig mellom meglere. Ved å sammenligne meglere, kan man finne den mest kostnadseffektive løsningen og den eiendomsmegleren som best tilfredsstiller ens krav og behov.

Meldingsboble
Hvordan kan man spare penger ved salg av bolig?

For å spare penger ved salg av bolig, kan man sammenligne priser og tjenester fra ulike eiendomsmeglere, forhandle om provisjon og faste kostnader, og vurdere å utføre enkelte oppgaver selv, som for eksempel markedsføring eller visning. Det er imidlertid viktig å veie besparelsene opp mot tidsbruk og potensiell risiko ved å gjøre oppgavene selv.

Forbrukertorget

Forbrukertorget forsøker å tilby deg informasjon om- og tilbud på tjenester du ønsker. Vi er en uavhengig tredjepart som søker best mulig match for deg.

© 2023 Lead Service ASOrg.nr 922 997 454